Επωνυμία Επιχείρησης:  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ : 149921706
ΔΟΥ : ΒΕΡΟΙΑΣ
Έδρα : ΒΕΡΟΙΑ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 154304326000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 23
ΒΕΡΟΙΑ 59132
ΕΛΛΑΔΑ